Uvjeti pružanja usluga

Ovi Uvjeti primjenjuju se na vašu upotrebu online platforme wedding2book i njezinih usluga ili proizvoda, značajki, aplikacija, usluga, tehnologija i softvera koje nudimo, osim ako izrijekom ne navedemo da se primjenjuju posebni (a ne ovi) uvjeti. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domeni platforme wedding2book.com, a korištenjem usluga ili proizvoda stranice smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim odredbama te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Pravo promjene uvjeta korištenja, pravo na bilo kakvo ukidanje sadržaja ili izmjene na platformi, bez prethodne najave zadržano je od strane tvrtke Vikano d.o.o. Sadržaj na platformi zaštićen je autorskim pravima stoga je posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja na web stranici wedding2book.com moguće samo uz prethodnu dozvolu vlasnika uz obavezni potpis izvora iz kojeg je sadržaj na bilo koji način prenesen.

Preuzimanje:
w2b Uvjeti pružanja usluga

wedding2book vjenčanja rijeka